Distribúcia mobilnej aplikácie cez Fabric

Možností, ako distribuovať mobilnú aplikáciu je viacero:

V rámci Nanooq IT sme skúsili všetky vyššie uvedené možnosti a jednou z jednoduchším foriem v základnej verzii a užívateľsky najprívetivejšej (z pohľadu času a ovládania) je distribúcia cez Fabric.

Cez Fabric je možné distribuovať aplikácie pre platformy iOS aj Android. Keďže mnohí klienti majú problém s prvým nastavením, rozhodla som sa spýtať návod v krokoch na platforme iOS, ktorý je náročnejší.

  1. Pozvánka do projektu na Fabric.io — v prvom kroku musíme pozvať klienta/používateľa do testovania na Fabric pod jeho emailom k danému projektu podľa platformy, na ktorej chce aplikáciu testovať. Je možné zaslať zároveň link alebo vytvoriť rovno skupinu testerov a poslať im pozvánku hromadne.
  2. Následne Vám dorazí email “You’ve been invited to test **App name**” — v emaily sa nachádza odkaz Let me in, na ktorý je potrebné kliknúť z mobilného zariadenia pre danú platformu, na ktorú Vám bola poslaná pozvánka (buď z iPhonu ak testujete iOS aplikáciu alebo z iného Android zariadenia, ak testujete Android aplikáciu)

Link treba otvoriť v emaily na mobilnom zariadení, inak sa Vám ukáže error.

3. Zadať meno — v ďalšom kroku zadáte meno, pod ktorým budete testovať aplikáciu.

4. Stiahnutie Crashlytics — ak používate Fabric prvý krát, je potrebné si stiahnuť aplikáciu Beta by Crashlytics, cez ktorú budú distriubovaná nové buildy a aplikáca samotná.

5. Pridať do profilov — na platforme iOS je potrebné pridať profil pod nastavenia. Na základe zabezpečenia Vášho mobilného zariadenia, je možné sa bude od Vás vyžadovať PIN kód (jedná sa o kód, ktorý používate obecne v mobile na odomykanie a autorizáciu).

6. Inštalácia Crashlytics — po zadaní kódu sa prejde k inštalácii Crashlytics aplikácie do Vášho zariadenia.

7. Povoliť certifikát — Povolenie certifikátu pre aplikáciu Crashlytics (opäť týka sa iba iOS platformy).

Dôležitá poznámka

Ak testujete s nami aplikáciu prvý krát, vývojár na platforme iOS musí ešte pridať Vaše UUID zariadenia. V tomto kroku je potrebné počkať.

8. Pozvánka na test buildu — po pridaní UUID Vám pošleme už build, cez ktorý je možné aplikáciu reálne nainštalovať kliknutím na Install.

9. Inštalácia samotnej aplikácie — inštalácia prebieha už na ploche mobilného zariadenia, tak ako ste zvyknutý podľa platformy.

Aktualizácia novej verzie aplikácie

Emaily s aktualizovanou verziu aplikácie sú posielajú na Vami zadaný prvý uvedený email (je možné aj na iný), po vydaní každej novej verzie, do ktorej ste pozvaní. Je možné si aplikáciu stiahnuť buď z odkazu v emaily, alebo cez Crashlytics aktualizovať existujúcu aplikáciu v mobilnom zariadení. Opäť je email potrebné otvoriť rovno na mobilnom zariadení.

Možné problémy

Keďže aj Fabric a Crashlytics sú aplikácie, je možné, že narazíte na problém počas inštalácie. Nižšie spišujem možné problémy a ich riešenie:

  • Nepodarilo sa stiahnuť Crashlytics aplikáciu — pokúsila by som sa ju stiahnuť znovu. Ak sa do zariadenia už stiahla a nefunguje, reinštalovala by som ju.
  • Nepodarilo sa stiahnuť build testovanej aplikácie — problém typu Download problem detected — je potrebné refreshnúť crashlytics ikonkou refreshu vpravo hore, alebo sa pozrieť na plochu, či sa predsa len aplikácia nenainštalovala, aj napriek uvedenému erroru.
  • Nenačítané žiadne aplikácie na testovanie — problém typu This is odd, try later. Refresh crashlyticsu viac krát po sebe refresh buttonom. Mnohokrát pomôže zavrieť crashlytics a otvoriť aplikáciu nanovo. Ak ani po tomto nefunguje je možné nový build stiahnuť aj priamo kliknutím na testovaciu aplikáciu, kedy vyskočí hláška o novej verzii s možnosťou inštalácie.

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů