Problémy PUSH notifikácií na Androide

Kompilátor
2 min readJul 14, 2022

--

Možné príčiny nefunkčnosti push notifikácií a ako ich riešiť. Ak vám neprichádzajú push notifikácie je možné pozrieť do týchto nastavení a povolenie notifikácií skontrolovať:

 1. Nastavenia — Zvuky a vibrácie — Nerušiť — ubezpečte sa, že toto nastavenie je vypnuté.
 2. Nastavenia — Obecné — Aktualizácia aplikácie na pozadí — ubezpečte sa, že toto nastavenie je zapnuté. Ak Váš mobil podporuje nastavenia pre každú z aplikácií, choďte do nastavenia danej aplikácie a uistite sa, že toto povolenie je pre vybranú aplikáciu zapnuté.
 3. Nastavenia — Aplikácie — Notifikácie — uistite sa, že všetky povolenia sú zapnuté
 4. Nastavenia — Aplikácie — Nastavenie spotreby — vypnite možnosť automatickej spotreby a nastavte ručnú spotrebu na prvé zapnutie, refresh aplikácie na pozadí a znovuzapnutie aplikácie.
 5. Nastavenia — Baterka — Štart aplikácie — vypnite šetrenie spotreby potreby.
 6. Nastavenia — Obecné — O zariadení — Verzia softvéru — Ubezpečte sa, že máte najnovšiu verziu operačného systému, ktorú Váš telefón podporuje.

Uistite sa, že máte rýchle a stabilné internetové pripojenie. Ak je sieť pomalšia a pripojenie pomalšie/na miestach, kde je slabší signál, notifikácie doručené nebudú.

Kontrola nastavení notifikácií v telefóne a pre každú z aplikácií

 1. Uistite sa, že sú notifikácie povolené
 2. Vypnite možnosť notifikácií — doručiť potichu
 3. Povoľte možnosť Doručiť v prípade režimu nerušiť
 4. Vyberte si typ notifikácií, ktoré chcete mať doručené pre každú z aplikácií

— Notifikácie na zamykacej obrazovke

— Notifikácie v informačnej lište

— Notifikácie pri ikonke aplikácie

Ak Vám ani tak notifikácie neprichádzajú, môžete skúsiť ďalšie z nasledujúcich odporúčaní:

 1. Skontrolujte, či máte povolené všetky formy oznámení:
 2. Povoliť tiché notifikácie v notifikačnej lište
 3. Povoliť vibrácie pre doručenú notifikáciu
 4. Povoliť zvuk pre doručené notifikáciu
 5. Nastavte si pre aplikácie, z ktorých chcete mať notifikácie doručované — vysokú prioritu pre doručenie notifikácie
 6. Vypnite šetrič baterky
 7. Skontrolujte využitie ramky na Vašom mobilnom zariadení
 8. Skontrolujte či Vaša aplikácia beží na popredí alebo na pozadí. Niektoré zariadenia vyžadujú pre prijatie aplikácie beh aplikácie na pozadí/popredí.
 9. Skontrolujte, či nemáme na mobile nainštalovaný systém na ochranu/bezpečnostný firemný systém, ktorý by bránil doručeniu notifikácie
 10. Vypnite externé aplikácie na šetrenie baterky, ak sú súčasťou inštalácie výrobcom Vášho mobilného zariadenia
 11. Povoľte dáta na pozadí
 12. Zakážte šetrenie dátového režimu a prenosu
 13. Povoľte nastavenia zvuku pre telefón a pre aplikáciu obecne

--

--

Kompilátor

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů