Rok 2018 bol pre nás všetkých v Nanooq IT pomerne náročný, no o to viac sme si ho užili. Bol to prvý oficiálny rok podnikania, kedy sme už mali ustálený budget a aj pár stálych klientov a nemuseli sme sa stresovať prácou za pár korún.

Rok sme začali hneď v nových priestoroch v Karlíne na Thámovej ulici. Časom som sa snažila pracovať z kancelárii aspoň pár dní v týždni, pričom to považujem v tíme za veľmi dôležité a pri niektorých projektoch takmer nutné byť v priamom spojení.

Image for post
Image for post
Kancelária — Karlín (Thámova 7)

S klientami sme si taktiež vybudovali nové vzťahy alebo vytuningovali tie existujúce. Rok 2018 vyzerá v číslach nasledovne:

Počet pokračujúcich projektov z roku 2017

  • 6 webových aplikácií

Počet nových projektov v roku 2018

  • 3 webové aplikácie

Počet nedokončených projektov z roku 2017

  • 1 mobilná aplikácia

Taktiež sme skúsili dve nové formy spolupráce:

  • spolupracovať priamo v tíme daného projektu na ich projekte ako vývojár a zapojiť sa viac do Pythonu s Automatom

Počas roka som spolupracovala najmä so živnostníkmi, no časom som v tíme prijala aj zamestnancov. V roku 2018 s nami spolupracovalo:

  • 19 kolegov

Nové projekty, nové technológie

Nanooq IT začínal ako firma orientovaná na mobilné aplikácie. Naozaj sme všetci boli nadšení z nápadov a rozvoja v tejto oblasti. No časom sme narazili na viaceré problémy:

  • nedostatok zákaziek a dopytu po mobilnom vývoji

Časom ako plynul rok, začala som sa orientovať čoraz viac na backend a webové projekty, ku ktorým mám blízko ako backend vývojár a najmä vždy boli väčšieho rozsahu a celkom zaujímavé use casy. Začali sme pracovať v nových technológiách a odvetviach:

  • PHP — Symfony, Nette

V nasledujúcom roku 2019 by som chcela naďalej vyvíjať mobilné aplikácie, no primárne sa zamerať na webové a backend aplikácie. Verím, že časom prídu aj z pohľadu aplikácií zaujímavejšie use casy ako zobrazenie listu a jeho detailu s nejakým filtrovaním a vyhľadávaním nad položkami.

Ciele Nanooq IT

Hlavné ciele, ktoré som si koncom roku 2017 dala a podarilo sa mi ich splniť:

  • väčšie zapojenie do e-Health sféry, čo sa nám podarilo a ďalej na tom pracujeme

Počas roku 2018, tak ako rok predtým, bol pre nás každý klient a jeho projekt zaujímavý, braný ako za vlastný a snažili sme sa ho, čo najviac vyladiť a vžiť sa do role klienta a jeho cieľových používateľov.

Zažili sme:

Tvorbu prezentačných aplikácií

Tento typ aplikácií plní najmä marketingový účel a podporu pre webovú aplikáciu. Vyvíjali sme ich behom roku niekoľko a aj napriek tomu, že sa jednalo iba o prezentačnú aplikáciu, do každej sme pridali nové funkcie, ktoré ju dostatočne obohatili. Keď už nešlo pridávať funkcie, snažili sme sa prísť aspoň s unikátnym dizajnom.

Leto strávené s OTKD

Celé leto, tak ako rok predtým sme strávili vývojom aplikácie pre bežecké preteky Od Tatier k Dunaju. Bolo to náročné, keďže tento rok sme aplikovali integráciu IoT zariadenia Follow me a nemali sme možnosť integráciu otestovať skôr ako v deň pretekov. Bola to zaujímavá skúsenosť aj z pohľadu aplikácie aj z pohľadu vývoja. No tento typ projektu je potrebné ešte vytuningovať a priamo dotestovať v danom prostredí.

Image for post
Image for post

Aj korporátne systémy môžu vyzerať pekne a moderne

Keď sa pustíme do dizajnu, je jedno či pracujeme na hipsterskom mini-projekte alebo projekte v oblasti štátnej/biznis sféry. Do dizajnu sme vložili novodobé prvky a pre užívateľov mnoho interaktívnych animácií a nápovedí, ktoré im proces práce s portálmi zjednodušia.

Sťahovanie do nových priestorov

Ku koncu roka sme sa presťahovali do nových priestorov v Prague Startup Markete v Holešoviciach. Chceli sme takto byť bližšie k našim klientom a aj komunite IT-čkárov. V tíme sa už častejšie stretávame v kancelárii a pracuje sa nám spolu dobre.

Image for post
Image for post
Priestory — Prague Startup Market — pred zariadením

Tím a kolegovia

S tímom a kolegami som dlho bojovala. Je to najťažšia časť v celom procese podnikania — nájsť správnych ľudí do tímu a udržať si ich. Prešla som mnohými pokusmi, kedy som spokojná s výberom nebola a chcela som to čím skôr ukončiť. Neskôr som dala šancu mnohým juniorom s tým, že ich potrebné veci doučíme a celkom som teraz spokojná. Taktiež som skúšala v tíme spoluprácu s dievčatami a myslím teraz v Nanooq IT ostala tá správna kombinácia kolegov, ktorí si rozumejú. Do budúceho roku však potrebujem pomerne veľmi rozšíriť tím o nových kolegov, ktorí budú na rovnakej pracovnej aj vnútornej vlne ako my.

Image for post
Image for post
Tímová únikovka Harry Potter
Image for post
Image for post
Degustácia čajov

Ciele na rok 2019

Presné ciele vydefinované nemám, lebo ako v každom projekte, aj smerovanie vo firme sa mení zo dňa na deň. No aspoň high level, čo by som chcela v ďalšom roku dosiahnuť:

  • noví kolegovia

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store