Rok 2018 v Nanooq IT

Rok 2018 bol pre nás všetkých v Nanooq IT pomerne náročný, no o to viac sme si ho užili. Bol to prvý oficiálny rok podnikania, kedy sme už mali ustálený budget a aj pár stálych klientov a nemuseli sme sa stresovať prácou za pár korún.

Rok sme začali hneď v nových priestoroch v Karlíne na Thámovej ulici. Časom som sa snažila pracovať z kancelárii aspoň pár dní v týždni, pričom to považujem v tíme za veľmi dôležité a pri niektorých projektoch takmer nutné byť v priamom spojení.

Kancelária — Karlín (Thámova 7)

S klientami sme si taktiež vybudovali nové vzťahy alebo vytuningovali tie existujúce. Rok 2018 vyzerá v číslach nasledovne:

Počet pokračujúcich projektov z roku 2017

Počet nových projektov v roku 2018

Počet nedokončených projektov z roku 2017

Taktiež sme skúsili dve nové formy spolupráce:

Počas roka som spolupracovala najmä so živnostníkmi, no časom som v tíme prijala aj zamestnancov. V roku 2018 s nami spolupracovalo:

Nové projekty, nové technológie

Nanooq IT začínal ako firma orientovaná na mobilné aplikácie. Naozaj sme všetci boli nadšení z nápadov a rozvoja v tejto oblasti. No časom sme narazili na viaceré problémy:

Časom ako plynul rok, začala som sa orientovať čoraz viac na backend a webové projekty, ku ktorým mám blízko ako backend vývojár a najmä vždy boli väčšieho rozsahu a celkom zaujímavé use casy. Začali sme pracovať v nových technológiách a odvetviach:

V nasledujúcom roku 2019 by som chcela naďalej vyvíjať mobilné aplikácie, no primárne sa zamerať na webové a backend aplikácie. Verím, že časom prídu aj z pohľadu aplikácií zaujímavejšie use casy ako zobrazenie listu a jeho detailu s nejakým filtrovaním a vyhľadávaním nad položkami.

Ciele Nanooq IT

Hlavné ciele, ktoré som si koncom roku 2017 dala a podarilo sa mi ich splniť:

Počas roku 2018, tak ako rok predtým, bol pre nás každý klient a jeho projekt zaujímavý, braný ako za vlastný a snažili sme sa ho, čo najviac vyladiť a vžiť sa do role klienta a jeho cieľových používateľov.

Zažili sme:

Tvorbu prezentačných aplikácií

Tento typ aplikácií plní najmä marketingový účel a podporu pre webovú aplikáciu. Vyvíjali sme ich behom roku niekoľko a aj napriek tomu, že sa jednalo iba o prezentačnú aplikáciu, do každej sme pridali nové funkcie, ktoré ju dostatočne obohatili. Keď už nešlo pridávať funkcie, snažili sme sa prísť aspoň s unikátnym dizajnom.

Leto strávené s OTKD

Celé leto, tak ako rok predtým sme strávili vývojom aplikácie pre bežecké preteky Od Tatier k Dunaju. Bolo to náročné, keďže tento rok sme aplikovali integráciu IoT zariadenia Follow me a nemali sme možnosť integráciu otestovať skôr ako v deň pretekov. Bola to zaujímavá skúsenosť aj z pohľadu aplikácie aj z pohľadu vývoja. No tento typ projektu je potrebné ešte vytuningovať a priamo dotestovať v danom prostredí.

Aj korporátne systémy môžu vyzerať pekne a moderne

Keď sa pustíme do dizajnu, je jedno či pracujeme na hipsterskom mini-projekte alebo projekte v oblasti štátnej/biznis sféry. Do dizajnu sme vložili novodobé prvky a pre užívateľov mnoho interaktívnych animácií a nápovedí, ktoré im proces práce s portálmi zjednodušia.

Sťahovanie do nových priestorov

Ku koncu roka sme sa presťahovali do nových priestorov v Prague Startup Markete v Holešoviciach. Chceli sme takto byť bližšie k našim klientom a aj komunite IT-čkárov. V tíme sa už častejšie stretávame v kancelárii a pracuje sa nám spolu dobre.

Priestory — Prague Startup Market — pred zariadením

Tím a kolegovia

S tímom a kolegami som dlho bojovala. Je to najťažšia časť v celom procese podnikania — nájsť správnych ľudí do tímu a udržať si ich. Prešla som mnohými pokusmi, kedy som spokojná s výberom nebola a chcela som to čím skôr ukončiť. Neskôr som dala šancu mnohým juniorom s tým, že ich potrebné veci doučíme a celkom som teraz spokojná. Taktiež som skúšala v tíme spoluprácu s dievčatami a myslím teraz v Nanooq IT ostala tá správna kombinácia kolegov, ktorí si rozumejú. Do budúceho roku však potrebujem pomerne veľmi rozšíriť tím o nových kolegov, ktorí budú na rovnakej pracovnej aj vnútornej vlne ako my.

Tímová únikovka Harry Potter
Degustácia čajov

Ciele na rok 2019

Presné ciele vydefinované nemám, lebo ako v každom projekte, aj smerovanie vo firme sa mení zo dňa na deň. No aspoň high level, čo by som chcela v ďalšom roku dosiahnuť:

--

--

Kompilujeme vaše potřeby do úspěšných produktů

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store