Rok 2018 v Nanooq IT

Kompilátor
6 min readDec 29, 2018

--

Rok 2018 bol pre nás všetkých v Nanooq IT pomerne náročný, no o to viac sme si ho užili. Bol to prvý oficiálny rok podnikania, kedy sme už mali ustálený budget a aj pár stálych klientov a nemuseli sme sa stresovať prácou za pár korún.

Rok sme začali hneď v nových priestoroch v Karlíne na Thámovej ulici. Časom som sa snažila pracovať z kancelárii aspoň pár dní v týždni, pričom to považujem v tíme za veľmi dôležité a pri niektorých projektoch takmer nutné byť v priamom spojení.

Kancelária — Karlín (Thámova 7)

S klientami sme si taktiež vybudovali nové vzťahy alebo vytuningovali tie existujúce. Rok 2018 vyzerá v číslach nasledovne:

Počet pokračujúcich projektov z roku 2017

 • 6 webových aplikácií
 • 6 mobilných aplikácií

Počet nových projektov v roku 2018

 • 3 webové aplikácie
 • 3 mobilné aplikácie

Počet nedokončených projektov z roku 2017

 • 1 mobilná aplikácia

Taktiež sme skúsili dve nové formy spolupráce:

 • spolupracovať priamo v tíme daného projektu na ich projekte ako vývojár a zapojiť sa viac do Pythonu s Automatom
 • spolupráca so startupom

Počas roka som spolupracovala najmä so živnostníkmi, no časom som v tíme prijala aj zamestnancov. V roku 2018 s nami spolupracovalo:

 • 19 kolegov
 • z toho 4 dievčatá (so mnou 5)

Nové projekty, nové technológie

Nanooq IT začínal ako firma orientovaná na mobilné aplikácie. Naozaj sme všetci boli nadšení z nápadov a rozvoja v tejto oblasti. No časom sme narazili na viaceré problémy:

 • nedostatok zákaziek a dopytu po mobilnom vývoji
 • dlhé medzery medzi dodaním vstupov a samotným vývojom mobilnej aplikácie (dizajn, rest api špecifikácia, rest api vývoj, testovanie backendu,…)
 • nedostatočná analýza kladená na mobilné aplikácie — mnohí sa v rámci analýzy zamieravali na tvorbu UI architektúry a nie na bližšie vydefinovanie potrieb a špecifikácie
 • takmer nemožnosť odladiť aplikácie k dokonalosti pre android platformy
 • nedostatok kvalitných android vývojárov (aspoň my sme mali pomerne na nich smolu, verím ich je inde veľa schopných a ochotných apky vyladiť)
 • schvaľovanie aplikácií pre App Store, kedy je už takmer nemožné dostať do storu bežnú aplikáciu pokrývajúcu funkcie webu a neustále hádanie a presviedčanie klientov bolo často krát vyčerpávajúce a stresujúce najmä pre našu stranu , kedy nás nechceli vypočuť a nechať si poradiť

Časom ako plynul rok, začala som sa orientovať čoraz viac na backend a webové projekty, ku ktorým mám blízko ako backend vývojár a najmä vždy boli väčšieho rozsahu a celkom zaujímavé use casy. Začali sme pracovať v nových technológiách a odvetviach:

 • PHP — Symfony, Nette
 • Python — Django
 • Vue.js/React.js — aspoň sčasti — no chceme v tomto trende pokračovať
 • Snowflake, machine learning, data analýza, Tableau, Keboola

V nasledujúcom roku 2019 by som chcela naďalej vyvíjať mobilné aplikácie, no primárne sa zamerať na webové a backend aplikácie. Verím, že časom prídu aj z pohľadu aplikácií zaujímavejšie use casy ako zobrazenie listu a jeho detailu s nejakým filtrovaním a vyhľadávaním nad položkami.

Ciele Nanooq IT

Hlavné ciele, ktoré som si koncom roku 2017 dala a podarilo sa mi ich splniť:

 • väčšie zapojenie do e-Health sféry, čo sa nám podarilo a ďalej na tom pracujeme
 • práca na zahraničných projektoch/so zahraničnými klientami — pracovali sme na projekte pre UK, boli pri návrhu aplikácie s Nemeckom, na meetingu o budúcej spolupráci s Ruskom, ktorú stále zvažujem
 • nájsť do tímu kolegov viac zodpovedných za svoju prácu — najťažšia úloha, ale pár spoľahlivých v tíme už mám, ktorým s kľudným svedomím dovolím aj komunikovať s klientom a nechať na nich firmu, ak na pár dní musím preč
 • písať vždy pozitívne a neutrálne emaily a odpovede — niekedy tiež ťažšia úloha, no vždy je potrebné odpísať pozitívne alebo neutrálne a aktívne riešiť problémy alebo tasky, ktoré “dlho stoja”
 • real-time komunikácia — vždy odpísať hneď, keď to ide, ideálne aspoň real-time napísať, že o danej veci vieme a pustíme sa do nej. Naučiť túto schopnosť aj kolegov
 • jeden IoT projekt — OTKD nám tento cieľ splniť umožnilo
 • presadzovať si svoje názory, aj keď je už všetko uzavreté — ak sme mali z niečoho naozaj zlý pocit, spravili sme pre to všetko, aby nás klient aspoň vypočul
 • code review, testovanie a unit testy — súčasť každého projektu
 • dokumentácia — súčasť každého projektu a snažiť sa na ňu vždy klientov odkazovať. Viem, že sa vraví, že je zbytočná, no v praxi sa nám ukázala ako užitočná aj pri menších aplikáciách
 • nové priestory
 • plátca DPH — som rada, že sme sa ním nakoniec stali a môžem bez zbytočných poplatkov spolupracovať aj s kolegami zo Slovenska

Počas roku 2018, tak ako rok predtým, bol pre nás každý klient a jeho projekt zaujímavý, braný ako za vlastný a snažili sme sa ho, čo najviac vyladiť a vžiť sa do role klienta a jeho cieľových používateľov.

Zažili sme:

Tvorbu prezentačných aplikácií

Tento typ aplikácií plní najmä marketingový účel a podporu pre webovú aplikáciu. Vyvíjali sme ich behom roku niekoľko a aj napriek tomu, že sa jednalo iba o prezentačnú aplikáciu, do každej sme pridali nové funkcie, ktoré ju dostatočne obohatili. Keď už nešlo pridávať funkcie, snažili sme sa prísť aspoň s unikátnym dizajnom.

Leto strávené s OTKD

Celé leto, tak ako rok predtým sme strávili vývojom aplikácie pre bežecké preteky Od Tatier k Dunaju. Bolo to náročné, keďže tento rok sme aplikovali integráciu IoT zariadenia Follow me a nemali sme možnosť integráciu otestovať skôr ako v deň pretekov. Bola to zaujímavá skúsenosť aj z pohľadu aplikácie aj z pohľadu vývoja. No tento typ projektu je potrebné ešte vytuningovať a priamo dotestovať v danom prostredí.

Aj korporátne systémy môžu vyzerať pekne a moderne

Keď sa pustíme do dizajnu, je jedno či pracujeme na hipsterskom mini-projekte alebo projekte v oblasti štátnej/biznis sféry. Do dizajnu sme vložili novodobé prvky a pre užívateľov mnoho interaktívnych animácií a nápovedí, ktoré im proces práce s portálmi zjednodušia.

Sťahovanie do nových priestorov

Ku koncu roka sme sa presťahovali do nových priestorov v Prague Startup Markete v Holešoviciach. Chceli sme takto byť bližšie k našim klientom a aj komunite IT-čkárov. V tíme sa už častejšie stretávame v kancelárii a pracuje sa nám spolu dobre.

Priestory — Prague Startup Market — pred zariadením

Tím a kolegovia

S tímom a kolegami som dlho bojovala. Je to najťažšia časť v celom procese podnikania — nájsť správnych ľudí do tímu a udržať si ich. Prešla som mnohými pokusmi, kedy som spokojná s výberom nebola a chcela som to čím skôr ukončiť. Neskôr som dala šancu mnohým juniorom s tým, že ich potrebné veci doučíme a celkom som teraz spokojná. Taktiež som skúšala v tíme spoluprácu s dievčatami a myslím teraz v Nanooq IT ostala tá správna kombinácia kolegov, ktorí si rozumejú. Do budúceho roku však potrebujem pomerne veľmi rozšíriť tím o nových kolegov, ktorí budú na rovnakej pracovnej aj vnútornej vlne ako my.

Tímová únikovka Harry Potter
Degustácia čajov

Ciele na rok 2019

Presné ciele vydefinované nemám, lebo ako v každom projekte, aj smerovanie vo firme sa mení zo dňa na deň. No aspoň high level, čo by som chcela v ďalšom roku dosiahnuť:

 • noví kolegovia
 • väčšie priestory
 • jeden AR projekt
 • doladiť OTKD aplikáciu
 • viac projektov v oblasti dátovej analýzy, v pythone
 • spolupracovať s klientami z Talianska

--

--